Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

10.05.2023.

The World Health Organization (WHO) promotes healthy lifestyles and regular physical activity as one of the most important prerequisites for good health.

In pursuit of this goal, in 2003, WHO initiated the campaign to encourage national-level activities promoting regular physical activity on May 10th.

This day is known as the International Day of Physical Activity or Move for Health Day.

According to the recommendations of the World Health Organization, activities organized on this occasion to preserve and improve individual health should be conducted anywhere and be of moderate to high intensity.

The Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices, and artificial intelligence, guided by the aforementioned, has developed a combined athlete testing model through its Verlab Sport platform, aiming to prevent sports injuries and identify young talents while predicting athletic performance. For the first time in Bosnia and Herzegovina, we encounter a testing model that, in addition to testing basic motor skills, involves genetic testing and testing of mental abilities. By combining these three types of testing, we can say that we have a comprehensive battery of tests that provides us with sufficient data about athletes to develop an individual training program for each athlete. The emphasis in the combined testing model is placed precisely on that individual approach, which undoubtedly represents the future of sports. Each athlete is an individual with their own needs, abilities, deficiencies, and requires an approach tailored exclusively to those parameters.

Science, as an indispensable sphere in our daily lives, including sports, can truly contribute to the development of sports technology, but more importantly, it can impact the preservation of athlete's health, which should undoubtedly be the primary goal of engaging in sports.

Let a healthy spirit guide us in a healthy body.


Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podstiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja.

U tu svrhu je 2003. godine i pokrenula inicijativu da se 10. maja, na nacionalnom nivou, provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost.

Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje (Move for Health Day).

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, aktivnosti koje se tim povodom organiziraju, a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja pojedinca trebaju se provoditi bilo gdje i biti umjerenog do visokog intenziteta.

Naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju je vođen gore navedenim, putem svoje platforme Verlab Sport razvio kombinovani model testiranja sportiste u svrhu prevencije sportskih povrede ali i u svrhu identifikacije mladih talenata i predikcije sportskih performansi. Prvi put u Bosni i Hercegovini se susrećemo sa modelom testiranja koji pored testiranja osnovnih motoričkih sposobnosti podrazumijeva i genetičko testiranja kao i testiranje mentalnih sposobnosti. Kada kombinujemo ove tri vrste testiranja mi možemo reći da imamo jednu zaokruženu bateriju testova koja nam daje dovoljno podataka o sportisti kako bismo mogli pristupiti izradi individualnog trenažnog programa za svakog sportistu. Akcenat kod kombinovanog modela testiranja se stavlja upravo na taj individualni pristup koji je bez sumnje budućnost sporta. Svaki sportista je individua koja ima svoje potrebe, svoje mogućnosti, nedostatke i zahtijeva pristup kreiran isključivo prema tim parametrima.

Nauka kao nezaobilazna sfera u našem svakodnevnom životu pa tako i u sportu, zaista može pridonijeti razvoju sportskih tehnologija ali što je još važnije može uticati na očuvanje zdravlja sportiste što bi svakako trebao biti prioritetni cilj i samog bavljenja sportom.

Neka nas vodi zdrav duh u zdravom tijelu.
ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it