Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

web.png

(19.10.2022.)

AHT2022 webinars on "Appropriate Healthcare Technologies for Low Resource Settings" are being organised by The Institution of Engineering and Technology, UK and are timed to suit delegates in Asia, Europe and The Americas but everyone is welcome to join all 3 webinars as the presentations are different for each one. Webinars aim to bring together those who are motivated to improve the healthcare of those living in low resource settings and who enjoy sharing their projects and collaborating with others, including: engineers and technologists, clinicians, healthcare staff, NGOs, Ministries of Health,, etc. AHT2022 is the latest in a series of IET AHT events which started in 2000. Registration for the webinars is free of charge. You can registrate here. The AHT2022 presentations will be available to view here from 24 October or on the link on the registration page.

Topics include:
• innovative design of AHT devices and technologies
• digital health including m-health
• e-health
• AI and medical informatics
• medical laboratory technology
• local manufacture of medical and laboratory devices
• hospital technology management (HTM)
• training
• appropriate equipment donations
• alternative energy sources
• appropriate patient transport to hospitals and health centres
• links between healthcare facilities in industrialised countries and low resource settings
• monitoring and supply of oxygen
• challenges for healthcare technology in conflict situations


AHT2022 webinare na temu "Odgovarajuće zdravstvene tehnologije za postavke s niskim resursima" organizira The Institution of Engineering and Technology, UK i vremenski su raspoređeni tako da odgovaraju delegatima u Aziji, Europi i Americi, no svi su dobrodošli pridružiti se sva 3 webinara jer su prezentacije različite za svaki. Webinari imaju za cilj okupiti one koji su motivirani poboljšati zdravstvenu njegu onih koji žive u okruženju s ograničenim resursima i koji uživaju dijeliti svoje projekte i surađivati ​​s drugima, uključujući: inženjere i tehnologe, kliničare, zdravstveno osoblje, nevladine organizacije, ministarstva zdravstva itd. AHT2022 posljednji je u nizu IET AHT događaja koji su započeli 2000. Registracija za webinare je besplatna. Registrirati se možete ovdje. Prezentacije AHT2022 bit će dostupne za pogledati ovdje od 24. oktobra ili na linku na stranici za registraciju.

Teme uključuju:
• inovativni dizajn AHT uređaja i tehnologija
• digitalno zdravlje uključujući m-zdravlje
• e-zdravlje
• AI i medicinska informatika
• medicinsko laboratorijska tehnologija
• domaća proizvodnja medicinskih i laboratorijskih uređaja
• upravljanje bolničkom tehnologijom (HTM)
• obuke
• donacije odgovarajuće opreme
• alternativni izvori energije
• odgovarajući prijevoz bolesnika u bolnice i domove zdravlja
• veze između zdravstvenih ustanova u industrijaliziranim zemljama i okruženja s ograničenim resursima
• nadzor i opskrba kisikom
• izazovi za zdravstvenu tehnologiju u konfliktnim situacijama


Webinar Session 1: Novel Technology Application / Webinar Sesija 1: Primjena novih tehnologijy

sesija1.jpg
More info about Webinar 1 you can find here. / Više informacija o Webinaru 1 pronađite ovdje


Webinar Session 2: Training, Transfer and Data / Webinar Sesija 2: Obuka, transfer i podaci
 sesija2.jpg

More info about Webinar 2 you can find here. / Više informacija o Webinaru 2 možete pronaći ovdje

Webinar Session 3: Device Management / Webinar sesija 3: Upravljanje uređajima
sesija_3.jpg
More info about Webinar 3 you can find here. / Više informacija o webinaru 3 možete pronaći ovdje.

 

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it